Számos településfejlesztési eredmény vált láthatóvá tavaly Székelyhídon

Béres Csaba, Székelyhíd város polgármestere  a 2011-es év eredményeiről

 

Városunk elöljárója úgy értékelte a tavalyi évet, mint egy olyan periódust, amikor a sok addig befektetett munka szemmel láthatóan elkezdett beérni. „Sajnos az aktuális, zavaros gazdasági, politikai környezetben, ami az elmúlt évet és igazából az elmúlt három évet jellemezte,mindenkicsit megváltozott, átértékelődött. Értem ezalatt, hogy az állami bürokrácia még nehezebben kezelhető és érthető, a gazdasági válság hatására a cégek, a lakosok, az ország igen nehéz anyagi helyzetbe került, így nincs pénz, mindenki ideges, feszült, minden sokkal nehezebben és lassabban intézhető, plusz a problémák (minden szinten: lakosság, közigazgatás stb.) megtízszereződtek egy önkormányzat számára. Ami viszont engem illet, a fentieket szem előtt tartva, beiktatásomtól kezdődően világos volt számomra, hogy egy önkormányzat számára az egyetlen pénzforrás, ha fejlődni és építeni akar, az uniós pályázati lehetőségekben rejlik” – vélekedett Béres Csaba. Hozzátette, a Bihar Megyei Tanács a 2004–2008-as periódusban a 2008–2011-es periódushoz viszonyítva tízszer annyi pénzt osztott ki a különböző önkormányzatoknak (mármint azoknak a településeknek, akik kérték és tevékenykedtek), nem beszélve a különböző kormányprogramokról. Az említett időszakban a helyi adók is jóval nagyobbak voltak (azóta sokkal többen tartoznak, cégek mentek csődbe).

Az említetteket figyelembe véve a polgármester elmondta, hogy a nehézségek ellenéremindenkínálkozó lehetőséget kihasználtak, és többek között az elmúlt időszakban sikerült nagyon sok pályázatot leadniuk, melyek között szép számban akadnak pozitívan elbíráltak is. Számos eredményről már olvashattak lapunk tavalyi számaiban, ezeknek a megvalósításoknak most csak az általános összefoglalóját adjuk.

 

Rendbetett ivóvíz- és szennyvízhálózat

2010 augusztusában sikerült elindítani Székelyhídon az ivóvízhálózat rendbetételét, cseréjét, valamint a szennyvízhálózat kiépítését, ami egy közel 5 millió eurós projekt. Ezek a munkálatok természetesen 2011-ben is folytatódtak, így a tavalyi évben sikerült városunk utcáinak nyolcvan százalékában megoldani ezeket a problémákat. Emellett sikerült egy pályázatot megnyerni Hegyközszentmiklós, Nagykágya és Csokaly ivóvíz- és szennyvízhálózatának kiépítésére, valamint Érköbölkúton csak az utóbbi megvalósítására. Ez valamivel több mint 4 milló eurós beruházást jelent, remélhetőleg februárban aláírják a támogatási szerződest. A polgármester az ivóvíz- és szennyvízhálózat kapcsán hangsúlyozta, „számomra talán ez a legfontosabb megvalósítás az eddigi tevékenységemben, és talán ezen a projekten dolgoztam én személy szerint is a legtöbbet az elmúlt három évben, hiszen végre megoldódik három településünkön az ivóvíz kérdése, annyi évtized után, ami alapvető egy település életében”.

 

Alakul az új városközpont

A másik, a városunkban történelmi változást előidéző projekt a körülbelül háromhektáros park megépítése az új iskola előtti zöldövezeten, amelyet tavaly októberben kezdtek meg. Nem túlzás, hogy a városvezetés történelminek minősíti ezt a beruházást, hiszen ez a projekt átrajzolja Székelyhíd évszázados térképét, egy új központ alakul ki, ami meghatározza a közeljövőben a város arculatát. A park megépítésének költségeit tizenöt százalékban a város állja, míg a fennmaradó részt a 2009-ben a Környezetvédelmi Alaphoz (AFM) benyújtott és megnyert pályázati pénzből finanszírozzák majd.

 

Munkahelyteremtés különböző beruházásokkal

Elindult továbbá egy sportpálya megépítése is, mely korszerű futballpályával, fémszerkezetes lelátóval, valamint uniós szabványnak megfelelő öltözőkkel és zuhanyzókkal lesz ellátva.

Továbbá egy tavaly márciusban megjelent kormányrendelet értelmében városunkban 3,5 hektárnyi területen egy aquapark fog épülni, mely többek közt hideg- és melegvizes medencével, valamint teniszpályával is rendelkezik majd. Erre a beruházásra már megkötötték a kivitelezési szerződést 2011-ben,mindenengedélyt beszereztek, most már a kormányon múlik, hogy a megígértek szerint folyósítják-e a projekt kivitelezéséhez szükséges pénzt.

Ez településünk számára közép- és hosszú távon igen komoly gazdasági fejlődést hozhat a turizmus és a hozzá kapcsolódó ágazatok gyarapításával. Ennek a beruházásnak a másik nagy előnye, ami inkább rövid távon jelentős, az az, hogy munkahelyeket teremtene, már a kivitelezés folyamán, hiszen a vállalkozóval már egyeztettek az ügyben, hogy ha elindulnak a munkálatok, akkor Székelyhídról fog szükséges munkaerőt alkalmazni, továbbá a munkálatok befejezését követően egy ekkora komplexum több tucat fő munkaerőt foglalkoztat majd.

A Székelyhíd jövőbeni fejlődésének egy másik meghatározó beruházása egy határ menti projekt keretében megvalósuló Gazdaságfejlesztő Inkubátorház építése, ami a tervek szerint 2012 szeptemberére átadásra kerül, a tervek szerint ide 16–20 új és régi vállalkozást (céget) költöztetnek be, amelyek remélhetőleg számos új munkahelyet teremtenek és nyereséges tevékenységeik által a helyi adókat nagymértékben növelik majd.

Béres Csaba ismételten visszatért a munkahelyek teremtésének kérdésére, hiszen szerinte a téma főleg ebben a válságos időszakban igen kényes és súlyos probléma Európa, Románia és persze Székelyhíd szintjén is. Mint mondta, ők dolgoznak ezen, van stratégiájuk erre, és el is kezdték a megvalósítását. Először is – fejtegette –, a munkahely nem teremtődik parancsszóra, meg hát a politikai lobbi sem a legmegfelelőbb ehhez, aki ilyet ígér, az hazudik. A vállalkozó oda megy, ahol nyereséget tud termelni, ahol úgy érzi, hogy megfelelőek a körülmények a vállalkozása számára, infrastruktúra, vállalkozóbarát helyi önkormányzat, munkaerő, stb. Ha jön a vállalkozó, akkor van munkahely, ez ilyen egyszerű. Székelyhídról az elmúlt tíz évben mentek, vagy nem álltak meg a vállalkozók ilyen vagy olyan okok miatt. Az előbb említett, megvalósulóban levő projektek kedvezni próbálnak a vállalkozói környezetnek (inkubátorház, aquapark, a települések infrastruktúrájának kiépítése), továbbá az elmúlt évben is számos konferenciát, szemináriumot szerveztek Székelyhídon különböző partnerszervezetekkel ebben a témában.

 

Soha többé nem kell félnünk az árvíztől

2012 augusztusára befejeződik a két gátból álló esővíz-elvezető rendszer felépítése, amely megoldást jelent az eddig számos alkalommal nagy károkat okozó árvíz problémájára. (Remélhetőleg 2008-ban utoljára történt városunkban, hogy több száz lakást veszélyeztetett a hirtelen lezúduló esőzés nyomán keletkezett belvíz.) A két gát közül az egyik a Kiskútvölgyön fogja az esővizet összegyűjteni, a másik pedig a Cser völgyén, ez utóbbi már szinte teljesen elkészült.

 

Lépések falvaink felzárkóztatására

Béres Csaba kiemelte, hogy lehetőségeikhez mérten igyekeztek a falvakra is nagy figyelmet fordítani, elindult a közbeszerzési eljárás a falvakon megépítendő négy szociális napközi otthon kivitelezésére. A projekt szerint 2012 októberében be kell fejezni a munkálatokat, ez a négy új épület Nagykágya, Csokaly, Érköbölkút, Hegyközszentmiklós településeken a szociálisan rászoruló gyerekek számára biztosít majd iskola utáni tanulási, nevelési és étkezési lehetőségeket. Ugyancsak a falvak felzárkóztatása érdekében november végén elkezdődött Nagykágya és Hegyközszentmiklós utcáinak rendbetétele, lekövezése, modernizálása. Ez egyébként számos székelyhídi utcán is zajlik.

 

Elhúzódó telekkönyvezés, készül a városrendezési terv

Az önkormányzat elindított egy programot, melynek keretén belül feltérképezik a Székelyhídhoz tartozó összes földtulajdont, mind a 15 140 hektárnyi területet és próbálják szisztematikusan adatbázisba foglalni őket, hogy minél hamarabb sikerüljön visszaadni az embereknek a nekik járó földeket.

Hasonló célú önkormányzati program az önkormányzati vagyon leltárba vételét tűzte ki célul. A polgármester elmondta, mikor ők átvették az önkormányzat vezetését, az intézmény nagyon kevés földterülettel rendelkezett, körülbelül másfél hektár volt csupán az önkormányzat nevére telekkönyvezve. Ehhez képest ez a szám ma már körülbelül tíz hektár. (Eddig sikerült telekkönyvezni többek közt az iskolákat, a sportcsarnokot, az önkormányzat épületét, a múzeumot, az ANL-lakásokat stb.) Ezt a munkát természetesen folytatni fogják, egyenként feltérképezik majd a falvakat is Székelyhíd mellett, hiszen akad még bőven tisztázatlan helyzetű eset. A városvezető példaként említette a vágóhidat, mely semmilyen hivatalos okmánnyal, még csak építési engedéllyel sem rendelkezik.

Lassan elkészül Székelyhíd átfogó városrendezési terve (planul urbanistic general – PUG) is, amivel egy 5-6 éves hiányt pótolnak, de ez azért igazán fontos, mert egy elkészített városfejlesztési strategiának megfelelően lesznek megjelölve a beltelkek, lakóparkok területei, ipari területek stb., ami szintén egy biztonságot és egy jövőbeni fejlődési irányt mutat minden potenciális vállalkozónak, aki településünkön szeretne befektetni.

 

Orvosi rendelők mellé sürgősségi mentőállomás

Az egészségügyet illetően is történtek előrelépések, a falvakon megépítendő fentebb említett szociális otthonok mellett Érköbölkúton sok éves hiányosságot pótoltak azzal, hogy végre sikerült megnyitni a falu felszerelt orvosi rendelőjét saját háziorvossal, Csokalyon szintén kész az orvosi rendelő, így ez a probléma itt is és Nagykágyán is megoldódott. Hegyközszentmiklós és Érolaszi helyzetének megoldására is történtek már előrelépések.

Ezen kívül tavaly az egészségügyi miniszter aláírta a székelyhídi mentőállomás alegységének létrehozásáról szóló határozatot, ami öt asszisztensnek és két mentőautó-sofőrnek biztosít majd munkát, továbbá Székelyhíd és környéke maximálisan le lesz fedve a sürgősségi orvosi ellátást illetően, várják a minisztériumból az említett munkakörökre vonatkozó versenyvizsga időpontját és módszertanát.

 

„Csak az hibázik, aki dolgozik”

Az elöljáró mondandóját azzal zárta, hogy tisztában van azzal, hogy nem csináltak mindent tökéletesen, s számos alkalommal hibáztak is akaratukon kívül, vagy a körülmények nem megfelelő kezelése által, talán vannak dolgok amit utólag másképp csinálna, de ezeknek a hibáknak legalább, ha lassan és nyögvenyelősen is, de kezdenek látszani az eredményei.

„Mint egyszerű állampolgár azt mondom, hogy Isten őrizzen az olyan vezetőktől, akinek a fejére nem tudnak egy hibát sem olvasni, mert az egyet jelent azzal, hogy nem csinált semmit, hisz csak az hibázik, aki dolgozik.”

Béres Csaba is megjegyezte, hogy a jövőt illetően számos tervük, ötletük van, de semmi esetre sem ígérgetni akarnak, hanem sokkal inkább bizonyítani.

Ér hangja